Priser for næring

Levering på miljøstasjonene

Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 56 eks. mva.
Type avfallPris/m3 eks mva
Sortering av metall, EE-avfall, papp, papir og emballasjeplastGratis
Isopor, EPS emballasje (hvit)Gratis
TrevirkeKr 160,-
Impregnert trevirkeKr 420,-
RestavfallKr 560,-
Restavfall sekk (100 liter)Kr 64,-/stk
Fjærmadrass, enkelKr 128,-
Ikke-brennbart avfall (Kun Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen)Kr 560,-
IsolasjonKr 480,-
Isolasjon sekk (100 liter)Kr 48,-/stk
Rene masserKr 400,-/m3
Bildekk (personbil)Kr 40,-/stk (Minstepris kr 70)
Farlig avfallAvhengig av type avfall (deklareres)
HageavfallKr 80,-
GipsKr 800,-
Gips sekk (100 liter)Kr 80,-/stk

Alt avfall som leveres til miljøstasjonen i sekk, skal det benyttes gjennomsiktig sekk til.

Levering til Dalborgmarka miljøpark

Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 56 eks. mva.
Type avfallEks. mvaDokumentasjon
Asbest/eternitt1933,-Deklarasjon
Asfalt134,-Egenerklæringsskjema
Betong m/armering450,-Egenerklæringsskjema
Fiberduk2448 ,-
Gips 1 666,-Gjelder også gips til deponi
Glass- og metallemballasje0,-
Hageavfall, næring549,-
Horisontjord300,-
Impregnert trevirke2 163,-Deklarasjon
Isolasjon/mineralull1 789,-Basiskarakterisering
Kreosot holdig treverk2 163,-Deklarasjon
Papir0,-
Papp0,-
PP-sekk0,-
Rene masser 333,-Egenerklæringsskjema
Restavfall2 448,-
Rundballefolie0,-
Slipestøv953,-Basiskarakterisering
Solfangerfolie2 448 -
Trevirke698,-
Vindusglass886,-Basiskarakterisering
Vindusglass m/klorparafiner10 576,-Deklarasjon
Vindusglass PCB-holdige 1 064,-Deklarasjon
Utfylling av deklarasjon390,- stk
Utfylling av basiskaraktisering900,- stk
Landbruksplast (ikke PP-sekker og rundballefolie)2448,-

Her finner du informasjon og priser for cointainerutleie.

Horisontjord på Dalborgmarka miljøpark

Horisontjord inneholder sand, jord og kompost av hageavfall. Produktet er produsert over såld. Horisontjord er jord som kan brukes til alt: plener, hagebed og grøntanlegg. 

Pris beregnet ut ifra volum, inkl. mva.
Lastevolum0,5 m3 0,8 m31,0 m31,2 m32,0 m3
Horisontjord262, 50,-420,-525,-630,-1 050,-

Sprøytebokser

Salg av nye bokser fra oss inkluderer returbehandling.
ProduktPris inkl. mva
Sprøyteboks 4 liter Kr 150,- /stk
Sprøyteboks 30 literKr 350,- /stk
Kun returbehandling 4 literKr 80,-/stk
Kun returbehandling 30 literKr 190,-/stk
Priser for returbehandling gjelder bokser som ikke er kjøpt hos oss.
 

Opprettelse av kundekonto hos Horisont

For å opprette kundekonto hos oss må du fylle ut dette skjemaet (PDF, 15KB) og sende det til post@hiks.no eller Horisont, Postboks 113, 2807 Hunndalen.

Avfall som skal leveres til deponi må basiskarakteriseres og det er avfallsprodusenten (den som genererer avfallet) som skal sørge for å gjennomføre dette. Fyll ut dette skjemaet (PDF, 502KB) og send det til post@hiks.no.

Vi tar ikke imot snø.