Bærekraft og miljø

Horisont Miljøpark har valgt å styre virksomheten i henhold til ISO 14001.

Vår miljøpolicy skal være organisasjonens og eiernes overordnede ledetråd i arbeidet med å implementere den sirkulære økonomien lokalt. Dette skal oppnås gjennom:

 •  Kontinuerlig forbedring gjennom definisjon og dokumentasjon av miljøbelastninger gjennom oppfølging av lover, forskrifter, våre arbeidsprosesser og kompetanseheving.
 • Legge til rette for at sekundære råstoffer produsert i husholdningene i størst mulig grad sendes inn i et nytt materialkretsløp
 •  Legge til rette for at sekundære råstoffer produsert i lokale virksomheter i størst mulig grad sendes inn i et nytt materialkretsløp
 •  Når sekundære råvarer inneholder farlige stoffer skal selskapet ha tilgjengelige miljømessige gode behandlingsløsninger som bidrar til at farlige stoffer ikke bidrar til økt kontaminering av materialkretsløpet
 • Sluttbehandling skal gjennomføres på en slik måte at utslipp fra behandlingen ikke reduserer artsmangfoldet hverken primært eller sekundært
 • Vedtatte målsetninger skal være kjent i hele organisasjonen, styret og blant eierne.
 • Innenfor FNs bærekraftsmål skal Horisont konsentrere seg om hva organisasjonen kan påvirke innenfor sitt nedslagsfelt.

Horisont Miljøpark skal redusere miljøbelastningen gjennom en heving av kvaliteten/renheten på de forskjellige avfallstypene som mottas ved anleggene. Dette skal oppnås igjennom økt fokus på miljømessig forståelse hos våre abonnenter og næringslivskunder:

 

 • Entydig informasjon via media, egen nettside (www.hiks.no) og andre kanaler
 • Generell kompetanseheving til alle ansatte
 • Gi motiverende og positiv veiledning ved våre miljøstasjoner
 • Samarbeid med eierkommunene og andre selskaper i regionen