Containerutleie

 

 • Transport inntil 10 km fra Dalborgmarka Miljøpark. Utkjøring utover 10 km koster kr. 65 pr. km (t/r)
 • Ut/innkjøring gjøres mandag-onsdag-fredag
 • Hvis du trenger containeren lengre enn 4 døgn, får du leid den til kr. 80 pr. døgn utover fastpris
 • Container må ikke fylles over kanten. Ved fyllingsgrad over kant, blir det ilagt et gebyr på kr. 600. 
 • Ved feilsortering vil det tilkomme et tilleggsgebyr på kr. 750.

Priser inklusiv merverdiavgift
AvfallstypeFastpris
Restavfall4500,-
Trevirke2700,-
Impregnert trevirke4000,-
Hageavfall2700,-
Landbruksplast2200,-
Isolasjon4000,-
Dagleie utover 4 døgn80,-
Kilometerpris utover 10 km65,- per kilometer
Gebyr overfylt container600,-

 

Transport fra Horisont Miljøpark IKS
-Kun lastebilLastebil og henger
Gjøvik by1200,-1900,-Uten mva.
0-10 km1200,-1900,-Uten mva.
10,1-20 km1515,-2515,-Uten mva.
20,1-30 km1900,-2900,-Uten mva.
30,1-40 km2315,-3600,-Uten mva.
40,1 km og utover65,- pr km90,- pr kmUten mva.

Restavfall container: Bildekk og hvitevarer kan legges på toppen av restavfallscontainer. Fyllingsgraden må overholdes.  

Vi leier ikke ut container til betong m/armering, betong uten armering og fyllmasser.


Dette kan du ikke kaste i containeren

 • Farlig avfall eks. maling, plantevernmidler, olje, spraybokser, asbest, eternitt, vinylgulvbelegg, løsemidler, impregnert treverk, batterier, PCB og kloroparafinholdige vinduer.
 • Gips
 • Mindre elektriske og elektroniske artikler
 • Stein, grus eller jord
 • Betong eller tegl
 • Mat og matrester