• Maks 2 m3 pr. levering på miljøstasjonen. Større mengder må leveres ved Dalborgmarka Miljøpark IKS

  • På Prøven kan du betale for avfallet med bankkort/kredittkort.