Om Horisont

Plamen og vaktmester på Reinsvoll skole
Kundene er vår viktigste prioritet

Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt avfallsselskap eid av de fem kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Kommunene har til sammen ca. 80 000 innbyggere.

Selskapet ble opprettet 11. november 1991 og har om lag 60 ansatte. Disse består av renovatører, driftsoperatører og administrasjonsansatte. Administrasjonen holder til i Miljøparken på Dalborgmarka i Gjøvik kommune. Her ligger også Dalborgmarka Avfallsdeponi og Dalborgmarka miljøstasjon. I tillegg har selskapet ansvaret for driften av 7 andre miljøstasjoner rundt om i eierkommunene. September 2017 ble datterselskapet Horisont Renovasjon AS etablert. De sørger for å hente avfallet i eierkommunene.

Horisont er sertifisert i henhold til ISO 14001. Selskapets miljømål er å redusere miljøbelastningen gjennom en heving av kvaliteten/renheten på det materiale som mottas ved anlegget.

Horisont Miljøpark IKS sin visjon er: FRA AVFALL TIL RÅVARER