Levering på miljøstasjonene

Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 70,- inkl. mva.

Type avfall Pris ink mva
Farlig avfall (Spesialavfall og asbest/eternitt) Gratis inntil 1000 kg/husstand
Rene fraksjoner Gratis
Trevirke 200,- /m3 (minstepris 70,-)
Isopor, EPS emballasje (hvit) Gratis
EE-Avfall Gratis
Hageavfall Gratis
Restavfall sekk Kr 70,-/sekk ( 100 liter)
Restavfall løst Kr 700,-/m3
Ikke-brennbart avfall (Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen) Kr 350,- /0,5 m3 / Kr 700,- /1 m3
Isolasjon sekk Kr 35,-/sekk  (Minstepris 70,-)
Isolasjon løst Kr 350,-/m3 
Rene masser Kr 500,-/m3 
Bildekk Kr 50,-/stk (Minstepris 70,-)
Sofa Kr 70,-/sete
Stol, stor Kr 140,-/stk
Stol, liten Kr 70,-/stk
Fjærmadrass, enkel Kr 140,-/stk

 

Dalborgmarka Miljøpark

Salg av:

Produkt Pris inkl. mva
Sprøyteboks 4 liter          Kr 167,50kr. /stk                           
Sprøyteboks 30 liter Kr 279kr. /stk
Horisontjord, kun Dalborgmarka kr 250 for 0,5 m3 / 500,- for 1 m3