PRIVAT NÆRING

Svartelistede plantearter

 

JA TAKK

Svartelistede planter er fremmede plantearter i norsk natur som kan utgjøre en trussel mot vårt biologiske mangfold. Det betyr at de trives så godt at de utkonkurrerer andre arter som vi ønsker å ta vare på. Det er viktig at svartelistede plantearter ikke kastes i naturen, og må heller ikke kastes sammen med hageavfall.

Ønsker du å fjerne plantene er det viktig at de håndteres i tette plastsekker og leveres som restavfall på nærmeste miljøstasjon, vi sender det videre til forbrenning.

Her finner du oversikt over alle svartelistede arter www.artsdatabanken.no 

I forbindelse med mottak av svartlistet planter som det skal sendes faktura på til kommune. Blir registreringsnummer på bilen notert ned for mottaksinformasjon.