PRIVAT NÆRING

Sorteringsveileder

Lurer du på hva du kan kaste i de forskjellige containerne? Det kan du lese mer om nedenfor ved å klikke deg inn på de enkelte fraksjonene. Der får du også vite litt mer om hva som skjer med avfallet etter at du har levert det ved miljøstasjonen.

Hvis du vil vite hvilke fraksjoner du kan levere på de enkelte miljøstasjonene, se siden for aktuell miljøstasjon.

Hvorfor sortere?

Avfallet vi kaster inneholder materialer som vi kan bruke om igjen som råstoff i produksjon av nye produkter, såkalt materialgjenvinning.

Noe av avfallet vårt går til forbrenning med energiutnyttelse, som for eksempel restavfall og trevirke, men selv ved en slik behandling blir avfallet utnyttet ved at energien som oppstår under forbrenning blir brukt til produksjon av fjernvarme og elektrisitet.

Utnytter vi ressursene som ligger i avfallet vårt, trenger vi ikke å hente ut nye naturressurser i like stor grad. I tillegg reduseres klimagassutslippene og energibruken mer ved materialgjenvinning enn om produksjonen av nye produkter kun skulle skje med nye råvarer.