Manglende tømming?

Telefonnummer: 61 14 55 80

E-postadresse: renovasjon@hiks.no

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss via det ovennevnte telefonnummeret eller e-postadressen for å melde eventuelle avvik eller situasjoner som krever vår oppmerksomhet.