5 tips for å unngå bakterievekst og luktproblemer i dunken

Publisert:
Boks med matavfall

I mange år har matavfallet blitt hentet hver uke på sommeren. Fra og med i år, vil det hentes annenhver uke slik det gjøres resten av året.

Innhenting av matavfallet hver 14. dag er en beslutning tatt i samråd med de 5 eierkommunene, samt Gjøvik Helse- og Miljøtilsyn. Det er derfor både smitte- og helsefaglig forsvarlig å opprettholde matavfallshentingen slik som i dag. Dette vil også medføre mindre transport og redusert belastning på veinettet generelt, og gårdsveger spesielt.

De fleste av oss vil ikke merke noen forskjell, men varme dager og lukt fra matavfallsdunken hører sammen. Sett gjerne dunken i skyggen hvis mulig.

Unngå luktproblemer

Her er 5 tips for å unngå bakterievekst og luktproblemer:

  • Pakk posen godt sammen, bruk gjerne to poser slik at matavfallet holder seg i posen når den kastes i dunken.
  • Frys ned matavfall som lukter, for eksempel rekeskall og fiskerester.  Legge det ut i beholderen kvelden før tømming.
  • Ved å legge tørkepapir eller tørre brødskalker nederst i matavfallsposen når en kaster fuktig matavfall, så kan en unngå at væsken renner ut i beholderen.
  • Legg avispapir nederst i matavfallsdunken, for det er gjerne fukten som skaper lukten.
  • Vask avfallsdunkene regelmessig, spesielt matavfallsdunken , da kan en unngå bakterievekst og luktproblemer. La dunkene stå opp ned og lufttørkes før de benyttes igjen.