Biogasstasjon etablert i Dalborgmarka Miljøpark

Publisert:
Pumpestasjon for biogass

Komposterbart avfall blir til biogass. Nå har vi etablert fyllestasjon i Dalborgmarka Miljøpark

Renovasjonsbiler på biogass

Fra høsten kommer det nye renovasjonsbiler som skal kjøre på biogass. Vi har nå etablert en fyllestasjon for biogass i Dalborgmarka Miljøpark.

Produseres på Lillehammer

Biogassen kommer fra biogassanlegget på Lillehammer, der det blir produsert av komposterbart avfall fra husholdningene i Gjøvikregionen, blant annet matavfall.

Med biogass som drivstoff reduseres utslipp av kulldioksid, partikler og svovel. I tillegg støyer biogassdrevne kjøretøy mindre og drivstoffkostnadene er lavere.