Bli med på Batterijakten 2024!

Publisert:

4.-24. mars arrangerer Miljøagentene den store Batterijakten, og alle som går i 4. klasse kan melde seg på! Les mer på batterijakten.no

Bli med på Batterijakten

Batterijakten er en klassekonkurranse for 4. klasse arrangert av Miljøagentene. Elevene skal samle inn brukte batterier, og sørge for at de gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller enda verre – i naturen.

Batterijakten er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, som både skaper engasjement og samhold i klasserommet. I 2023 deltok over 900 klasser, og landets batterijegere samlet inn 138 tonn husholdningsbatterier til gjenvinning! I Batterijakten får man poeng ved å samle inn brukte batterier, og løse kreative ukesoppdrag underveis. I tillegg til konkurransen følger det med et undervisningsopplegg som øker forståelsen for miljøutfordringer og hvorfor man er med på Batterijakten. Undervisningsopplegget er bygget på kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og matte, men kan brukes i alle fag.

Her finner du mer informasjon og påmelding.

Fakta og tall

Hvert år kjøper vi nordmenn over 2000 tonn husholdningsbatterier, og før Batterijakten ble startet opp i 2013 ble under 1 av 3 batterier levert til gjenvinning i Norge. Resten ble kastet i restavfallet eller i naturen.

De siste årene har det kommet mer søkelys på å gjenvinne brukte husholdningsbatterier, men det er fortsatt 7% som oppgir at de pleier å kaste batterier i restavfall. Batterijakten samler inn disse batteriene, leverer dem til gjenvinning, og informere om gjenvinning av husholdningsbatterier.

Siden Batterijakten startet i 2013 har over 150.000 elever landet rundt samlet inn nesten 1000 tonn husholdningsbatterier. Det er like mye som tre passasjerfly veier! Det er en enorm innsats, vi ikke tror det finnes maken til i hele verden.

Gode miljøvaner starter i barndommen

Batterijakten er konkurransen som gir alle fjerdeklassinger sjansen til å lære mer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre til å ta vare på jordens ressurser. Med Batterijakten kan dere gjøre en enkel og viktig innsats for miljøet mens dere har det gøy sammen. Ved å følge batteriets reise fra innsamling til gjenvinning, får dere et bedre bilde av kretsløpstenkning.

Vi håper at konkurransen bidrar til å øke engasjementet for miljøet og å ta bedre vare på tingene vi har. Å se på batterier og annet avfall som ressurser, er noe vi lærer oss i ung alder. Det har vi nytte av hele livet.

Spørsmål kan rettes til batterijakten@miljoagentene.no