Brann i renovasjonsbil

Publisert:
Peisblåse

Branntilløp etter papirinnsamling. Peisblåse kan ha vært årsaken.

Kunne gått langt verre

Det begynte å brenne i en renovasjonsbil som var på vei inn til anlegget i Dalborgmarka med papiravfall tirsdag 24.mars. Snarrådig innsats fra observante medtrafikanter gjorde at vi fikk stoppet renovasjonsbilen før tømming.

Heldigvis gikk det fort å slukke og bilen tok ingen skade. Det kunne ha gått langt verre om brannen hadde startet etter at papiret var tømt inne i driftsbygningen.

Peisblåse kan ha vært årsaken

Brannen oppstod sannsynligvis i en peisblåser man fant innimellom papiret. Det er veldig viktig at ting som har vært i kontakt med aske blir liggende noen dager før de kastes i avfallet for å være sikker på at det ikke blir branntilløp. Peisblåser skal heller ikke i papiravfallet, men i restavfall.

Vi vil samtidig minne om at aske som tømmes må være kald før den kastes i restavfallet.