- Det kan bli veldig alvorlig!

Publisert:
Ikoner og bilder av flere typer farlig avfall

Det sier sikkerhetsrådgiver, Bjørn Berg i Horisont Miljøpark om at det hvert år blir kastet ca. 100 tonn farlig avfall rett i husholdningsavfallet.

100 tonn kastes feil

Berg sier at det utgjør ca. én prosent av husholdningsavfallet, men presiserer at én prosent IKKE er et lite tall.

- Det SKAL IKKE VÆRE farlig avfall i husholdningsavfallet. Og vi snakker her om svært farlige og potensielt skadelige stoffer som blant annet kan forårsake brann, eksplosjoner og i verste fatale skader på mennesker, miljø og bygg, sier Bjørn Berg.

Hvert år blir det ifølge Berg kastet ca. 10.000 tonn restavfall i Gjøvik-regionen. Det behandles gjennom Horisonts avfallhåndteringssystemer.

- Det betyr ca. 100 tonn farlig avfall. Det er forholdsvis store mengder potensielt livsfarlig avfall som både skal ut av kretsløpet og i tillegg behandles med aller største varsomhet og respekt. Vi får heller ikke advart nok om hvor utsatte vi er for at det skjer svært alvorlige ulykker tilknyttet farlig avfall både her på miljøstasjonen og i lokalmiljøet ellers, sier Berg.

Når – ikke OM!

Og OM det skjer er ikke relevant.

- Det er mer et spørsmål om NÅR det skjer noe alvorlig. For kort tid siden ble vi utsatt for et branntilløp som fort kunne fått alvorlige konsekvenser hadde det ikke vært for snarrådig handling av driftspersonell som oppdaget tilløpet, sier Berg.

Personell var i ferd med å laste opp husholdningsavfall på en semitrailer, da vedkommende oppdaget at det hadde tatt fyr på toppen av hengeren.

- Årsaken til brannen kan ha vært en aerosolbeholder med byggeskum. Vi tror at det oppsto en kjemisk reaksjon mellom et eller flere litium-batterier og skummet i aerosolbeholderen. Uten snarrådig handling eller at det blir oppdaget tidsnok, blir restavfall fort overtent i løpet av sekunder.

Store konsekvenser

Ifølge Berg kan konsekvensene av en brann eller eksplosjon bli forholdsvis store.

- Vi kan ta Dalborgmarka som et eksempel. Her kan kraftlinja til Raufossindustrien bli stengt siden den går rett over her. Riksvei 4 kan bli stengt dersom hendelsen er såpass alvorlig at det må etableres en sikkerhetssone, sier Berg.

I gitte tilfeller advarer også spesialrådgiveren om at selve renovasjonsbilene i teorien kan begynne å brenne midt i et boligstrøk.

- Når avfallet komprimeres i bilens kammer, kan det slå gnister. Uheldig kombinasjon av farlig avfall kan da ta fyr. Ved full overtenning kan dette også påvirke driftmiddelet som er biogass.


Helt vanlige produkter

Mann viser batterierDriftsoperatør Andreas Engen Giæver ved mottaket for farlig avfall på Horisonts miljøstasjonen i Dalborgmarka i Gjøvik kommune, forteller at mange ikke er klar over at helt vanlige produkter som finnes i de tusen hjem kan representere en betydelig risiko.

- Farlig og mulig livsfarlig avfall kan være krembeholdere, hårspray og ulike rengjøringskjemikalier. Et stoff som f.eks. klorin kan utvikle livsfarlig klorgass dersom det får kontakt med det rette stoffet. Maling, lakk og lim kan inneholde svært miljøskadelige stoffer, sier Engen Giæver.

Vær nøye!

Derfor er det viktig at DU er nøye på at du sorterer avfallet og leverer det farlige avfallet på din miljøstasjon. Ved å gjenvinne og samle inn miljøfarlig avfall, sørger vi for at helse- og miljøskadelige stoffer går inn i et lukket kretsløp. På den måten unngår vi at miljøfarlige stoffer kommer på avveie, hvor de kan skade natur, dyr og mennesker.

Er du usikker på hva som er farlig avfall eller hva du skal gjøre med det, ring oss i Horisont på telefon 61145580 eller send e-post til post@hiks.no

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker og dyr. Farlig avfall skal derfor ikke blandes med annet avfall, men samles inn og behandles forsvarlig. På den måten unngår en at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen.

Eksempler på farlig avfall som inneholder miljøgifter kan være trykkimpregnert trevirke, sparepærer, småelektronikk, kabler, isolerglassruter, isolasjon, lim, lakk, spraybokser og plantevernmidler.

Husholdninger skal levere alt farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak. Generelle regler for håndtering av farlig avfall finnes i Avfallsforskriftens kapittel 11.

Kilde: Store Norske Leksikon