Elektronisk deklarering av farlig avfall

Publisert:

Farlig avfall må deklareres elektronisk. Reglene er de samme, men papirskjemaene kan ikke lenger brukes ved levering av farlig avfall til miljøstasjonene.

I 2015 ble elektronisk deklarering tatt i bruk av myndighetene. Tjenesten er et samarbeid mellom Statens strålevern og Miljødirektoratet. Elektronisk deklarering skal brukes av virksomheter som har plikt til å levere og deklarere farlig avfall, samt virksomheter som skal påse at avfallet er deklarert. 

Du finner mer informasjon på avfallsdeklarering.no. Det er via denne nettsiden du logger deg inn på tjenesten. 

For å deklarere elektronisk må du ha blitt tildelt rollen som administrator eller sluttbruker: 

Slik deklarerer du

  1. Det er daglig leder/administrerende direktør som har rollen som administrator. Dette gjøres i Avfallsdeklarering.no
  2. Administrator delegerer rollen som sluttbruker. Dette gjøres i administrasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no. Sluttbruker er den som fyller ut deklarasjonene. 
  3. Både sluttbruker og administrator kan deklarere for bedriften. Dette gjøres i deklarasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no. 

Avfallsprodusenten kan gi avfallsmottaket fullmakt til å deklarere på deres vegne. Horisont kan utføre denne tjenesten mot et gebyr. 

Her finner du en brukerveiledning