Endringer i innsamlingssystemet for landbruksplast

Publisert:

Fra og med 13. mai vil det kun være mulig å levere fargesorterte PP-sekker og rundballefolie uten kostnad ved Horisont Miljøpark IKS. For andre typer landbruksplast vil det påløpe en restavfallspris ved levering.

Landbruksplast omfatter en rekke materialer som benyttes av bønder og landbruksaktører i sine daglige aktiviteter. Dette inkluderer vanligvis rundballeplast, PP-sekker for gjødsel, såkorn, kraftfor og lignende formål, fiberduk, solfangerfolie samt hard plastemballasje som kanner, plantebrett og kasser.

Fra og med 1. januar 2024 har ansvarsfordelingen for innsamling og gjenvinning av landbruksplast i Norge blitt endret. Grønt Punkt (Plastretur AS), som tidligere hadde ansvar for all landbruksplastinnsamling, vil nå kun håndtere 40 prosent av den totale mengden landbruksplast på det norske markedet. Dette skyldes at Felleskjøpet Agri nå har overtatt 60 prosent av markedet. Mer informasjon om dette kan leses her.

Som følge av denne endringen har Horisont Miljøpark IKS ikke lenger mulighet til å opprettholde avtalen med Grønt Punkt (Plastretur AS).  Lovverket som gjelder for oss som interkommunalt selskap, sier at vi ikke har lov til å ta imot blant annet landbruksplast, dersom vi ikke – økonomisk sett – går i null. Inntektene til Horisont IKS kommer fra renovasjonsgebyr fra private husholdninger. I tråd med regelverket for selvkost, kan ikke dette gebyret dekke annet enn de faktiske utgiftene knyttet til mottak, behandling og gjenvinning av avfall fra husholdninger, og ikke fra næringslivet.

For bønder og landbruksaktører i Horisont sitt område vil det fortsatt være mulig å levere følgende typer landbruksplast gratis til Horisont:

  • Fargesorterte PP-sekker
  • Fargesorterte rundballefolie

For andre typer landbruksplast, som for eksempel fiberduk og solfangerfolie, nett og hylser, vil det påløpe en avgift ved levering til Horisont fra mandag 13. mai 2024. Denne prisen er fastsatt til 2448 kroner per tonn.

Felleskjøpet har etablert ny ordning for innsamling av landbruksplast, les mer om denne her.

Kontakt oss om du har noen spørsmål knyttet til dette.