Første leveranse til Gjøvik Energisentral

Publisert:

Fredag 07.november ble de første bilene med treflis lastet opp ved Dalborgmarka Miljøpark og kjørt ned til Gjøvik Energisentral i Kallerudlia.

Planlagt oppstart 11.november

Anlegget vil forbrenne mellom 15 - 20 000 tonn returtreflis i året. Ca 20 m3 forbrennes i timen. GLT-Avfall har kapasitet til å levere ca. 8000 tonn returtreflis i året. 

Returtre kan ikke brukes til annet enn å produsere energi. Ved å brenne returtre i et fjernvarmeanlegg, erstattes gamle oljefyrer og det sparer klimaet og lokalmiljøet. Fjernvarmeproduksjon vil allerede i 2014 medføre et redusert utslipp av CO2 tilsvarende 2000 biler som hver kjører 15 000 km per år i Gjøvik.