Fra avfall til råvarer - Våre biler går på biogass!

Publisert:
Siden på renovasjonsbil

Du visste kanskje at de fleste av våre renovasjonsbiler kjører på biogass? Men visste du at gassen kan være laget av bananskallet eller kaffegruten du kastet?

Ditt matavfall går til Lillehammer

I Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land sorteres matavfallet i papirposer, som legges i matavfallsdunken. Dette blir hentet av våre renovatører og sendes deretter til Mjøsanlegget på Lillehammer. Der blir det kvernet, spedd ut med vann og renset for å bli kvitt skadelige bakterier.

Her blir det til biogass

Selve biogassanlegget er som en lukket tank. Her brytes matavfallet ned i en anaerob prosess. Det er en biologisk prosess som skjer når bakterier bryter ned organisk materiale i oksygenfrie miljøer. Ulike typer bakterier bryter ned de ulike bestanddelene i matavfallet. Til slutt gjenstår en biogass som består av metan, CO2 og vann.

Gass som drivstoff

For at gassen skal kunne brukes som drivstoff, må den bestå nesten utelukkende av metan. Derfor tørkes gassen og tømmes for CO2. Når metaninnholdet er på 97-98 prosent kan den brukes av alle typer gassdrevne transportmidler. Eksosen er da helt ren og så å si uten lukt.

- Visste du at en buss kan kjøre 500 meter på 2kg matavfall du kildesorterer!