Fylkessammenslåing - Oppdatering på appen Min Renovasjon

Publisert:
Bilde av skjerm på mobiltelefon

Etter fylkes-sammenslåingen vil noen kommuner få nye kommunenummer. Bor du i disse kommunene, må du legge inn adressen din på nytt i appen "Min Renovasjon".

Grunnet fylkessammenslåing så får kommunene Gjøvik, Østre- og Vestre Toten og Søndre- og Nordre Land nye kommunenummer. Dette gjør at adressen din på appen Min Renovasjon må legges inn på nytt.

De fleste vil motta et "push varsel" etter nyttår, der Min Renovasjon ber alle slette adressen sin og legge den inn på nytt.

Hvordan slette adressen

Dette kan variere på type mobiltelefon du har. På noen mobiltelefoner velger en adressen, holde inne adressen og velg slett. På Iphone, velger man rediger, slett med rød minus symbol.
 

Hvordan legge inn adressen på nytt

 • Legg inn kommunen du tilhører, og deretter søker du opp adressen evt. gårds- og bruksnummer.
 • Under "tømmekalender"kan man velge varslinger og sette ønsket varslingstidspunkt for dette. 
 • Tømmekalenderen viser hva slags avfall som skal hentes på hvilke dager. Under "Sortering" ligger sorteringsinformasjon om de forskjellige fraksjonene.   
   

Opplever du feil i varsel om tømming i appen Min Renovasjon?

Ulike mobilmodeller og oppgraderinger, gjør at varselet på tømming kan endres.

Har du installert appen Min Renovasjon, lagt inn tidspunkt for varsel og varselet uteblir? Forsøk dette: 

 • Avinstaller appen Min Renovasjon
 • Slå av mobilen og start den på nytt
 • Installer appen Min Renovasjon (Android - IOS )på nytt
 • Sett tidspunkt for tømmevarsel
 • Gå også inn på varslingsinstillinger for app-er på din mobil. Sjekk at varsler fra Min Renvoasjon er slått på. For Samsung-telefoner kan strømsparingsfunksjonen gjøre at varsel utebli. Slik slår du på det:
   
 • Velg app "Smart Manager"
 • Velg kategori "Batteri"
 • Under Appoptimering, velg "Info"
 • Deaktiver funksjonen appotimalisering for Min Renovasjon
   

Vil du ha tømmekalenderen på papir?

Du kan du skrive den ut etter å ha søkt opp din adresse her: Tømmekalender