GLT-Avfall har overtatt ansvaret for renovasjon

Publisert:

01.01.16 overtok GLT-Avfall ansvaret for renovasjon i Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land.

Etter vedtak i kommunestyrene er GLT-Avfall delegert ansvaret for renovasjon i Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik, Søndre Land og Nordre land kommune. Overtakelsen skjedde fra 01.01.2016.

Kommunene vil fortsatt sende ut renovasjonsgebyret. Fra 01.januar rettes henvendelser vedrørende tømmekalender, kildesortering, endringer i dunkstørrelse, reparasjon av utstyr, matavfallsposer og plastsekker, hjemmekompostering, nedgravde avfallsløsninger og plassering av renovasjonsdunker til GLT-Avfall på epost: renovasjon@glt-avfall.no eller tlf. 61 14 55 80.

Ved nyopprettelse av renovasjonsabonnement eller søknad om fritak for renovasjonsordningen, skal fremdeles bostedskommune kontaktes.

Det er Reno Norden som er renovatør i Gjøvik, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land. I Vestre Toten innhentes avfallet i egenregi av GLT-Avfall.

Abonnentene finner opplysninger om renovasjonsordningen under egen fane på vår hjemmeside. Et eget kontaktskjema er tilgjengelig for meldinger og spørsmål til GLT-Avfall.