Hjelp renovatørene

Publisert:

Vinteren er en utfordrende tid for avfallshåndteringen, spesielt med hensyn til glatte veier og snømengder.

Renovatørene våre står overfor store utfordringer i vintermånedene på grunn av de store og tunge kjøretøyene som er vanskelige å manøvrere på glatte veier og i snø. Mange av veiene i kommunene er ikke egnet for slike kjøretøy. Til tross for disse forholdene strekker renovatørene seg langt for å fullføre sitt arbeid, men vinterstid medfører spesielle vanskeligheter.

For å hjelpe oss i vinter ønsker vi at du:

  • Sørger for at veien er framkommelig. Bor du langs privat vei, er det ditt ansvar.
  • Sørger for at dunkene står maks ti meter fra vei.
  • Måker frem dunkene, og sørger for at de kan trilles av renovatøren.   
  • Setter håndtakene ut mot trilleretningen. 

Om du har plassert avfallsbeholderne i et avfallshus er det viktig at du fjerner snø og is foran dørene. Husk å strø rundt dunkene. Man kan legge spon, flis eller aviser i bunnen av beholderen for å unngå at avfallet fryser fast.

Hvis du ikke har måket frem dunken, den har fryst fast eller det er uforsvarlig glatt eller ikke brøytet, blir ikke avfallet tømt.  Vi tømmer ikke dersom det er fare for renovatørens helse og sikkerhet, fare for skade på renovasjonsbilen, fare for sikkerheten til folk som ferdes der vi kjører, eller fare for skade på privat utstyr som gjerder, privatbiler, garasjer med mer.

Når det er store snøfall, veldig kaldt eller ekstremt glatt, kan det oppstå forsinkelser. Vi kan da hente avfallet sent på dagen, eller dagen etter. Ved større forsinkelser, varsler vi via SMS. 

Vi setter pris på din forståelse og tålmodighet dersom det skulle oppstå forsinkelser i avfallshentingen på grunn av glatte veier.

Takk for hjelpen!

bi l vinter