Horisont satser på ombruk

Publisert:

Horisont Miljøpark IKS og eierkommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, og Søndre Land er godt i gang med et ombruksprosjekt.

Målet med prosjektet er å etablere et konsept for å redusere avfallsmengden, øke levetiden på produkter og fremme ombruk i regionen.

– Det kommer tonnevis av avfall og gjenstander inn til Horisonts miljøstasjoner ukentlig. En betydelig andel av dette avfallet har høy kvalitet og potensial for gjenbruk. Dette inkluderer møbler, leker, barneutstyr, interiørartikler, sykler, fritidsutstyr og byggevarer, sier Tove Flobergseter.

I prosjektet vil vi sikre at varene som leveres til miljøstasjonen, kan forvaltes og gå tilbake som et produkt til forbrukere. Dette krever imidlertid en omlegging av drifts- og logistikksystemet på, da miljøstasjonen per i dag ikke er tilpasset for mottak av ombruksvarer. En innsats vil bli lagt inn i etableringen av utsalg og innsamling av ombruksvarer i samarbeid med eierkommunene, og alle innbyggere vil oppmuntres til å delta ved å levere brukbare gjenstander når dette er på plass.

Informasjonskampanjer vil bli gjennomført i fellesskap med kommunene for å øke bevisstheten og veilede innbyggerne om riktig sortering og håndtering av gjenstander som egner seg for ombruk. Horisont Miljøpark IKS og eierkommunene håper at prosjektet vil føre til en endring i forbruksvaner og redusere mengden avfall som kastes.

– Vi er stolte av å lansere dette ombruksprosjektet i samarbeid med våre eierkommuner. Dette er et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid, og vi ser frem til å engasjere regionen i dette prosjektet for å redusere avfallsmengden og fremme gjenbruk, sier Tove Flobergseter.

Mer informasjon om prosjektet vil komme etter hvert.