Horisontsjefen ber folk om tålmodighet

Publisert:
Renovasjonsbil i bratt bakke

Utfordrende vintervær, tekniske problemer og sykefravær skaper forsinkelser og kansellerte ruter for renovasjonsselskapet Horisont.

Frustrerte abonnenter

Adm. dir. Stein Giæver i Horisont Miljøpark IKS forstår godt at når avfallet ikke blir hentet, er det svært problematisk for mange abonnenter som ser at det hoper seg opp. Han beklager det på det sterkeste.

- Men vanskelige kjøreforhold på grunn av snø og is i bratte bakker og smale veger, flere biler på verkstedet med tekniske problemer på grunn av været samt personellmangel på grunn av korona-situasjonen skaper rett og slett flere utfordringer enn vi klarer å takle. Jeg ber derfor folk om tålmodighet, sier Giæver.

Jobber med løsninger

Giæver sier at ledelsen i Horisont jobber på spreng for å løse utfordringene.

- Vi har en lengre periode vært aktivt ute i markedet for å skaffe sjåfører og ekstra biler. Det er der vi har størst utfordringer på kort sikt. Vi har imidlertid fått tre nye og mindre dieselbiler som takler de mest kompliserte rutene noe bedre. Vi ser at vi allerede har effekt av tiltakene. Vi får også fem nye biler levert i april. Disse bilene vil takle været bedre. Mange av dagens tekniske utfordringer som for det meste skyldes kulde og skiftende temperaturer vil forhåpentligvis være løst neste vinter, sier Giæver.

Korona-situasjonen skaper problemer

Giæver forklarer at det svært viktig for Horisont å holde hjula i gang med friske folk på jobb.

- Det er samfunnskritisk at avfall hentes og håndteres. Et ansvar vi er svært bevisst. Det betyr at vi må være ekstra forsiktige slik verden er nå. Har en renovatør minste tegn til symptomer, må han holde seg hjemme. Per nå er ca. en tredjedel av renovatørene borte fra jobb. Det er ikke enkelt å skaffe vikarer i denne bransjen, sier han.

Gjør alt de kan

Giæver sier at renovatørene som er på jobb gjør sitt aller beste, og jobber nå ekstra mye for å ta igjen forsinkelser.

- En renovatør tømmer alene flere hundre dunker om dagen. For å kunne gjøre denne jobben – særlig nå på vinteren effektivt og uten fare for skade - er det også viktig at det er tilrettelagt for tømming, sier Giæver.

Minner om folks ansvar

Giæver minner derfor om at abonnentene også har et ansvar og ber folk om å bidra så godt de kan. Det dreier seg blant annet om å sørge for god framkommelighet til avfallsbeholderne.

Les egen sak om hva som er ditt ansvar

Oversikt over utsatte ruter finner du her