Husk overgangen til elektronisk deklarering av farlig avfall

Publisert:
Ikoner og bilder av flere typer farlig avfall

GLT-Avfall gikk fra 01.01.2016 over til elektronisk deklarering av farlig avfall.

Avfallsdeklarering.no

Myndighetene har nå bestemt at overgangsfasen fra papir til elektronisk deklarering avsluttes 01.05.2016. Etter den tid må alle næringskunder benytte e-deklarering ved leveranser av farlig avfall til våre miljøstasjoner. Mer informasjon kan du finne på Avfallsdeklarering.no