Hva sier ekspertene om farlig avfall?

Publisert:

Hør spesialrådgiver Bjørn Berg i Horisont Miljøpark og seniorrådgiver Nancy Strand i Avfall Norge snakke om farlig avfall - helt fra Mjøsaksjonen og til utfordringene nå og i framtida.

Podcasten Sirkulér

Hør spesialrådgiver Bjørn Berg i Horisont Miljøpark og seniorrådgiver Nancy Strand i Avfall Norge snakke om farlig avfall - helt fra Mjøsaksjonen og til utfordringene nå og i framtida.

Hør podcasten her

Aksjon som reddet Mjøsa

Bjørn og Nancy snakker i Avfall Norges podcast Sirkulér blant om hvilken enorm betydning Mjøsaksjonen - som strakk seg fra tidlig 1970 til ca 1980 - hadde for å redde Norges største innsjø fra selveste katastrofen. En aksjon der blant annet vanlige husmødre bidro i vesentlig grad. De er også innom utfordringene rundt behandlingen av farlig avfall nå og i framtida, viktigheten av å få de livsfarlige stoffene ut av kretsløpet samt hvilken kompetanse de som jobber med å få disse stoffene ut av kretsløpet må ha. 

Bjørn Berg har siden 1997 vært overingeniør for GLT Avfall og jobber i dag som spesialrådgiver i Horisont Miljøpark IKS. Han har tidligere arbeidet ved SI (Senter for Industriforskning) med undersøkelser av miljøgifter i organisk slam. Han har doktorgrad innen organisk analytisk kjemi.

Nancy Strand har vært adm. dir. i Avfall Norge i syv år og jobber nå som seniorrådgiver i samme selskap. Hun har internasjonale verv innen avfallsbransjen, og har tidligere blant annet også vært daglig leder i retursamarbeidet LOOP. Nancy har vært pådriver for en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.