Ikke kast batterier i dunken din hjemme!

Publisert:
Batterier i et glass

Det har i det siste vært flere branntilløp på gjenvinningsanlegget til Sirkel Glass AS som følge av feilsorterte batterier. Husk å gjøre dette:

Slik gjør du:

 • Samle brukte batteri i et syltetøyglass, eggekartong eller annen beholder hjemme.
 • Det er ofte litt restenergi igjen i batteriene, så teip polene på batteriene før du leverer de inn for å unngå at de kortslutter og utgjør en brannfare. Unngå å samle opp store mengder batteri og lever de inn regelmessig.
 • Ta med batteriene til butikken når du handler.
 • Lever inn! (Batterier kan også leveres på gjenvinningsstasjoner som batterier eller farlig avfall).

Ja takk 

 • Engangsbatterier
 • Alkalisk batteri
 • Knappcellebatteri
 • Nødstrømsbatteri
 • Startbatteri
 • Mobilbatteri
 • Solcellebatteri
 • Oppladbare batteri
   

Miljøskadelige batterier?

Miljøskadelige batterier leveres som farlig avfall. De miljøskadelige batteriene inneholder enten kadmium, kvikksølv, eller bly. Slike batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, i tillegg til symbolet for et av de tre tungmetallene: Cd (kadmium), Hg (kvikksølv) eller Pb (bly).

Avfallsbeholder med kryss over


Blybatterier

Blybatterier er blant annet startbatterier som bil- og båtbatteri. Slike batterier er farlig avfall. Butikker som selger denne typen batterier tar imot brukte, miljøskadelige batterier gratis. Denne typen batterier kan også leveres som farlig avfall på miljøstasjonen.