Innlevering av fritidsbåter

Publisert:
Robåt

Fra 1.oktober 2017 ble kommunene pålagt å ta imot fritidsbåter. Nå kan du få utbetalt kr. 1000,- fra Miljødirektoratet for din gamle båt!

Dette gjelder båter uten motor og som ikke trenger miljøsanering. Kano, kajakk o.l. er også inkludert i ordningen. Horisont har mottak for båter i Dalborgmarka mandag - fredag.

Det er innført en tilskuddsordning av staten hvor båteier får en utbetaling på kr. 1000 pr. fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling. Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket.

Dette gjelder fritidsbåter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) uten motor, samt større båter med skroglengde opp til 49,21 fot (15 meter) som ikke trenger miljøsanering. Kano, kajakk og lignede er inkludert i ordningen. Alt av elektriske komponenter må være fjernet før levering.

Fritidsbåter med aluminiumskrog, samt kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Det er kun i Dalborgmarka Miljøpark fritidsbåter kan leveres. Vi tar i mot fritidsbåter alle hverdager fra 07-15.30. OBS! Vi har ikke anledning til å ta i mot fritidsbåter lørdager.

Det må søkes om refusjon i perioden 1.januar til 1.desember, samme år som båten er kassert.

Slik søker du:

1. Den som eier/leverer inn båten, må ha med dette skjemaet til Dalborgmarka Miljøpark for signering/bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut. Skjemaet kan du også få hos oss i Dalborgmarka.

 

2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.