Mottak av jordmasser

Publisert:

Dalborgmarka Miljøpark tar imot forurenset jord og masser. Avfallet må basiskarakteriseres. Send gjerne basiskarakteriseringskjema i forkant av leveransen.

Fraksjonene skal basiskarakteriseres i henhold til avfallsforskriftens kap. 9.

Vi kan ta imot og behandle følgende fraksjoner:

FraksjonNS kode
Lett forurensede masser1603
Forurensede masser1604
Forurenset betong og tegl1614
Betong med armering1612
Betong uten armering1611
Oljeforurenset masse > 5000 ppm THC1604
Oljeforurenset masse < 5000 ppm THC1604
Asfalt1619

Pris fås ved forespørsel. Send basiskarakterisering og oppgi en antagelse for mengde.