Mottak av snø

Publisert:
Snøhaug

Vi tar i mot snø i Dalborgmarka.

Ved anlegget i Dalborgmarka har vi eget deponi for snø. Vi tar imot snø gjennom hele vinteren og har god kapasitet på deponiet.
Pris er pr. lass.