Nå er miljøstasjonene mer kundevennlige

Publisert:
Avfallsanlegg

Horisont har over en tid oppgradert flere miljøstasjoner. Nå rapporterer kundene om en bedre totalopplevelse og kundeservice når de leverer avfallet.

Sjekk bilderettigheter

Mye ros å høste

To personer ved konteinerDriftsleder for miljøavdelingen Stian Ødegård Rønning i Horisont Miljøpark IKS sier at kundene – som både er private kunder og næringskunder – merker oppgraderingen blant annet på at det er lettere tilgjengelige, oversiktlige og vesentlig mer ryddige miljøstasjoner de kommer til. Hittil har det vært mye ros å høste fra fornøyde kunder.

- Det har også vært en historie at det har vært en viss risiko for at kundenes bildekk punkterer på grunn av ustabil grunn. Den er sterkt redusert nå. I tillegg har det vært en del skader på vårt eget utstyr fordi store steiner kom inn i kverna. Det kunne fort bli ekstrakostnader på 100.000 pluss, sier Ødegård Rønning. Det er Ødegård Rønning og driftssjef Janne Jarstad (t.h. i bildet) i Horisonts miljøavdeling som har ansvaret med å oppgradere miljøstasjonene.

Ny asfalt

AvfallsanleggPå Vinjarmoen Miljøstasjon har selskapet blant annet asfaltert 1,1 mål grunn. Det gamle deponiområdet - der blant annet trevirke lå - er stengt av for publikum.
- Vi kan si at vi har gjort tilbudet for folk bedre ved å gjøre miljøstasjonen mindre, mer komprimert, ryddig og oversiktlig. Tidligere var det kupert og vanskelig å rygge. Det kunne også bli svært grisete etter regnvær eller i vårløsning, sier Ødegård Rønning.


Et bedre miljø

Det langsiktige målet om rene avfallstyper - og dermed et bedre miljø - vil også bli lettere å nå. Tidligere leverte kunder trevirke på toppen av det gamle deponiområdet. Da kvernet selskapet trevirke som lå i en haug.

- Nå leverer kunden trevirket rett i container. Der blir trevirket komprimert i containeren med en nyinnkjøpt roll packer og deretter kjørt til rett til Dalborgmarka for videre behandling. For de som er interessert, er en roll packer en trommel som sitter på en arm. Den knuser eller sliter opp i dette tilfellet treverk, sier Ødegård Rønning.

Færre bilturer

Nå sparer Horisont både miljøet for vesentlige mengder CO2 utslipp med halvert antall turer med trailer ned til Dalborgmarka og vesentlige transportkostnader når selskapet nå kan doble vekta i containeren med den nye roll packeren. Den nye roll packeren bruker strøm og ikke diesel.

Maskin som knuser treverk

I tillegg til det som er gjort på Vinjarmoen har Horisont asfaltert hageavfallsplassene på Biri og Kraby. Det er også innkjøpt en roll packer på Biri. Og det er pusset opp to gamle pappresser, hvorav den ene er på Biri og den andre i Åmot. Det er også innkjøpt fire nye pappresser til miljøstasjonene Kraby, Prøven, Vinjarmoen og Hov.

- Også her har vi et miljødelmål om å redusere transporten og belastning på miljø vesentlig, siden de nye og oppgraderte pressene komprimerer pappen bedre. De oppgraderte pressene komprimerer i snitt pappen til ca. 1/5 av det som var tilfellet tidligere. Altså fra ca. 800 kg i en container til rundt 3,5 tonn nå. Det blir en del i spart transport og derav miljøbelastning det, sier Ødegård Rønning.

Rene avfallstyper

Små plastbiterEt viktig mål for Horisont er å oppnå så rene avfallsfraksjoner som mulig. Det vil si rent trevirke, ren plast, ren papp, rent hageavfall og rent metallavfall. Ødegård Rønning mener at en oppgradering av miljøstasjonene er et svært viktig tiltak for å oppnå dette.

- Nå blir det mer motiverende for folk å sortere hjemme og enklere å sortere på miljøstasjonen. Samtidig har vi gjort investeringer i utstyrsparken. Til sammen vil det medføre flere gevinster som større kostnadsbesparelser, økte inntekter og en lettere behandling av avfallet videre. Det som VAR avfall ender jo opp som en eller annen råvare, sier Ødegård Rønning.

Sortering er viktig

SorteringssystemØdegård Rønning forklarer at ideen bak å sorterere avfall, er å utnytte råvarer på nytt som ALLEREDE ER i kretsløpet. Det kalles sirkulær økonomi. Samtidig er det viktig å få farlige stoffer UT av kretsløpet.

- Vi er opptatt av at avfall i stor grad er råvarer. Det verste og mest skadelige for verden eller for lokalmiljøet er om vi forbruker nye råvarer og IGJEN lager nye råvarer og produkter. Derfor er sortering - sett ut fra avfallsbransjens perspektiv – ett av de viktigste tingene vi mennesker gjør. Det handler om å gjøre det bærekraftig for framtidige generasjon. Vi vil gjerne at våre barn og deres barn skal få et levelig klima og miljø, sier Ødegård Rønning.

Og hva med råvaren? Hva blir avfallet egentlig til?

- Papp blir til ulike typer resirkulert papp, hageavfall blir til jord, plast blir til ulike plastprodukter via plastpellets, metall blir til ulike metallegeringer, flis brennes og blir energiutnyttet. Farlig avfall som inneholder miljøgifter tas ut av kretsløpet, sier Ødegård Rønning.

Kjøp brukt!

Brukte klærØdegård Rønning mener at det viktigste folk kan gjøre bortsett fra å sortere er å kjøpe brukt.
- Slutt å tenke nytt hele tida. Kjøp brukte klær. Produsenter av klær er store klima- og miljøsyndere i verden i dag. Kjøp brukt elektronikk. I elektronikken er det mange viktige metaller og grunnstoffer som vi er helt avhengig av. Vi snakker her om svært begrensede ressurser som må gjenvinnes.

Alle stasjoner fornyes

Langtidsplanen er at alle Horisonts miljøstasjoner skal oppgraderes og fornyes på sikt, og at han nå er godt i gang med flere.

- Det å ha en bra standard på miljøstasjonene er viktig for oss. Når folk opplever det som rent, fint og ryddig her, gjør det noe med holdningen til folk. Vi opplever at folk da legger litt ekstra flid i sorteringsjobben både før de kommer til stasjonen og når de er der, sier han.

Økt tilgjengelighet

Ødegård Rønning forteller avslutningsvis at tilgjengeligheten i form av utvidede åpningstider har blitt gjennomført på miljøstasjonene Vinjarmoen, Åmot og Prøven.

- Disse grepene gir svært gode tilbakemeldinger fra kundene, sier han.

Hovedbilde: f.v. Petter Ulsaker og Tore Gjeile fra Ulsaker og Gjeile Bygg AS