Ny felles renovasjonsforskrift fra 07.11.2017

Publisert:

Forskriften skal sikre en miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling og behandling av husholdningsavfall.

Felles for GLT-kommunene

Forskriften skal også sikre og ivareta Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre land kommuner, heretter kalt GLT-kommunene, sine forpliktelser i henhold til lovverket og de til en hver tid gjeldende planer for avfallsområdet.

LES MER