Ny tømmekalender og ruteendringer i 2021

Publisert:

Det er noen endringer i den nye tømmekalenderen som blir utdelt nå i desember. Enkelte gater og områder vil bli en del av en annen rute enn tidligere.

Andre tømmedager i ny kalender

  • Tømmerutinene gjøres mer oversiktlige ved at vi henter plastemballasje og glass- og metallemballasje samtidig.
  • Det blir en uke forskyvning av tømmingen i forbindelse med påske. 
  • Enkelte abonnenter vil få andre tømmedager i den nye kalenderen. 
  • Last ned appen gratis på AppStore (iPhone) og GooglePlay (Android)

Mer informasjon finner du her: Min renovasjon

Finn din tømmekalender - ikke aktivert

Emballasje av plast, glass og metall hver 6. uke

I dag blir plastemballasjesekken hentet hver fjerde uke, mens glass- og metallemballasjedunken tømmes hver åttende uke. Fra 2021 vil disse to bli hentet samtidig, hver sjette uke. 

Hva gjør du når plastemballasjesekken er full?

Det er ingen begrensning på hvor mange sekker du kan sette ut. Hvis en sekk er full, starter du på en ny. Bruker du stativ, husk å ta av sekken, knyt den og sett den synlig for renovatøren.

Påsken: En uke forskyvning av tømming

Dunker som etter vanlige intervaller skulle vært tømt i påskeuka, blir fra 2021 tømt uka etter påske. Dette medfører en forskyvning for alle avfallstyper.