Pressemelding Renovasjon i Gjøvikregionen

Publisert:

Horisont Miljøpark IKS har sendt ut en pressemelding vedrørende renovasjon i Gjøvikregionen.

Renovasjon i Gjøvikregionen.

Som dere alle sikkert er kjent med gikk vår samarbeidspartner Reno Norden konkurs i slutten av september.

Dette resulterte i at vi måtte foreta store endringer på meget kort sikt når det gjaldt innhenting av husholdningsavfall i vår region. Vårt viktigste og kortsiktige mål var å unngå å sende vår region ut i et avfallskaos. Dette vil jeg si at vi klarte meget godt. Innhenting av avfall ble gjennomført som opprinnelig planlagt og helt uten opphold. 

Med vår beslutning om å etablere denne virksomheten i egen regi fulgte det med en del utfordringer for oss. Eksempelvis kan nevnes at vi var helt avhengig av å ha tilstrekkelig mannskap og biler. Dette ble løst med at alle tidligere ansatte i Reno Norden fikk jobb hos oss og vi måtte også kjøpe alle komprimatorbiler som trengtes for at virksomheten ikke skulle stoppe opp.

Dessverre så er det en kjensgjerning at disse bilene var overmodne for utskifting, noe som var planlagt, men ble stoppet i forbindelse med ovennevnte konkurs.

Denne bilparken kombinert med delvis krevende kjøreforhold har forårsaket at vi den senere tid ikke har maktet å kjøre noen av våre mest krevende ruter som planlagt. Dessverre har dette ført til at mange av dere ikke har fått avhentet avfallet slik som det skal, og vi har stor forståelse for at dette oppfattes som et problem. 

Vi har imidlertid gjort alt vi kan, med tilgjengelig utstyr og mannskap, for å ta inn det som ikke er blitt gjennomført som planlagt. Dette er en krevende jobb og vi må ta hensyn til sjåførenes sikkerhet, arbeidstidsbestemmelser og tidspunkter for når vi i henhold til lover og regler har lov til å utføre vår virksomhet.

I tillegg er det viktig å påpeke at vi som innbyggere også har et ansvar for at våre renovatører skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver til alles tilfredshet, eksempelvis at dunker må settes frem på tømmedag, det skal ryddes snø og eventuelt strøs og private veier må ha en tilfredsstillende standard, snøbrøyting, rydding av vei (kvist og kvast) slik at våre komprimatorbiler og mannskap kommer frem på en sikker og trygg måte.

En gledelig sak er imidlertid nå at flere og flere av våre nye og flotte biler er satt i trafikk. Dette vil sette oss i stand til å utføre våre oppdrag på en bedre, tryggere, sikrere måte samt at tekniske problemer vil bli minimalisert i tiden fremover. Planen er at alle våre nye biler skal være i drift i løpet av inneværende år.

Til slutt så vil jeg beklage den oppståtte situasjonen og håper på forståelse for de utfordringer som har oppstått for vår utførelse av renovasjonen.

Jeg vil også samtidig rette en stor takk til alle våre renovatører som er ute i all slags vær og føreforhold og som utfører en meget viktig samfunnsoppgave. De gjør sitt aller beste for oss alle.

 

Stein Giæver

Daglig Leder

Horisont Miljøpark IKS