Restavfall på miljøstasjonene skal leveres synlig

Publisert:
Illustrasjonsbilde sekker med kryss over

Fra 01.mars 2019 skal restavfall, ikke brennbart restavfall og plastemballasje leveres i gjennomsiktige sekker på miljøstasjonene.

Restavfall i gjennomsiktige sekker

Restavfall som leveres på våre miljøstasjoner skal være synlig i gjennomsiktige sekker.

Hvorfor?

Myndighetene har stilt krav til oss om enda renere fraksjoner og at vi sorterer på best mulig måte. Dette gjør at det blir mindre mat, tekstiler, glass -og metallemballasje, elektroniske -og elektriske komponenter og farlig avfall i restavfallet.

Ved å ha gjennomsiktige sekker så kan vi hjelpe med å sortere riktig. Det lønner seg å sortere så mye som mulig før levering, slik at du får minst mulig restavfall. Dette gjelder levering av restavfall på våre miljøstasjoner. 

Hvor får jeg kjøpt gjennomsiktige sekker?

Gjennomsiktige sekker fås kjøpt på våre miljøstasjoner for kr. 35 pr.rull à 10 sekker. De fleste butikker har også salg av slike plastsekker.
OBS! Sekkene til levering av plastemballasje hjemme, skal brukes til plastemballasje, og ikke til annet avfall.

- På miljøstasjonene står vi klare til å hjelpe deg med det du lurer på. Takk for at du kildesorterer!