Sammen er vi flinke!

Publisert:
Person sjekker plast

Onsdag 30.oktober hadde vi kvaltetsrevisjon på plastemballasjen og i år viste den en tydelig forbedring sammenlignet med 2018.

Kvalitetsrevisjon med forbedrede resultater

Onsdag 30. oktober hadde vi besøk av Grønt Punkt Norge på vår årlige kvalitetsrevisjon av innhentet plastemballasje fra husholdningene. Kvalitetskontrollen viste at det i år kun var 4% forurensninger i plastemballasjen, mot 11,7% i 2018. 

Grønt Punkts kvalitetskrav er max 5% forurensning, men opp til 10% blir akseptert under forutsetning av at forbedringstiltak iverksettes. Siden vi i fjor overskred 10% har vi til nå hatt avkortning i vederlaget fra Grønt Punkt.

Siden kvalitetsrevisjonen i fjor har Horiosont Miljøpark gjort noen grep; gjennomsiktige sekker på miljøstasjonene, informasjonsbrosjyre sendt til alle abonnenter om plastemballasje og vi har hatt innlegg på hjemmesiden om plastemballasje. 

Sammen er vi flinke!