Tildeling av enerett til Mjøsanlegget AS, Lillehammer

Publisert:
Byggfasade

Horisont Miljøpark IKS tildeler (forlenger) enerett til Mjøsanlegget AS, Lillehammer for behandling av våtorganisk avfall.

Kunngjøring av tildeling av enerett til Mjøsanlegget AS i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h.

Horisont Miljøpark IKS tildeler (forlenger) enerett til Mjøsanlegget AS for behandling av våtorganisk avfall som Mjøsanlegget AS til enhver tid har tillatelse til å behandle.

Kompensasjon for behandling av våtorganisk avfall på grunnlag av tildelt enerett skal skje på grunnlag av selvkost og tilhørende regelverk.

Den nye eneretten er gjeldende fra 1. januar 2022.

Mjøsanlegget AS er eid av de interkommunale avfallsselskapene Sirkula IKS med 30,25 %, Horisont Miljøpark IKS med 24,55 %, Glør IKS med 31,12 %, SØIR IKS med 10,06% og § 27 selskapet MGR med 4,04%.