Slik håndterer du hageavfallet

Publisert:

De fleste av oss rydder i hagen før vinteren kommer. Vet du egentlig hvordan du skal håndtere hageavfallet på en god måte? Her får du gode tips!

Hagearbeid er en kjær hobby for mange, men det innebærer også ansvarlig håndtering av hageavfall. For å opprettholde et vakkert utemiljø samtidig som vi bidrar til miljøets trivsel, er det viktig å vite hva som skal kastes i hageavfallet og hva som bør unngås. 

Spesielt er det viktig at man ikke leverer stein som hageavfall på miljøstasjonene. Steinene kan forårsake betydelig skade på avfallsbehandlingsutstyret. Ved å unngå å kaste steiner, bidrar dere til å opprettholde og beskytte utstyret som brukes for å håndtere avfallet vårt, og sikrer en jevn og effektiv avfallshåndteringsprosess.

Hageavfallet som leveres på miljøstasjonene blir kvernet opp og lagt til kompostering. Når det har ligget i 1-2 år, brukes det til å lage ny Horisontjord.

Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt hagen. Vi tar gjerne imot: 

  • Gress

  • Ugress

  • Hageplanter

  • Greiner

  • Røtter

Vi tar ikke imot disse i hageavfallet. Se Horisonts nettsider for mer informasjon om sortering: 

Stein og jord skal kastes i samme avdeling som betong, fliser og tegl hos gjenvinningsstasjonene. Se etter skiltet “rene masser”.

Ikke kast hageavfallet i naturen

Hageavfall som dumpes i naturen er ulovlig og regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Dumper man hageavfall på feil måte skaper det mange problemer. Noen ganger blir annet søppel også kastet sammen med hageavfallet, og da må kommunen bruke mye tid og penger på å rydde opp. Det verste er at det kan føre til at skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter trives og sprer seg.

Det kan også føre til at plantesykdommer og hageplanter sprer seg uønsket. Dette kan føre til at det  hjemlige arter blir utkonkurrert og fortrengt, noe som fører til at det biologiske mangfoldet blir mindre.

Så før du tar fatt på hageryddingen, husk å håndtere hageavfallet ditt ansvarlig. Det er en enkel måte å bidra til å bevare naturen og fremme bærekraftig hagearbeid. Finn mer informasjon om riktig sortering på Horisonts nettsider. Sammen kan vi ta vare på vår hage og miljøet rundt oss.