Hageavfall

Merkeordning hageavfall

  • Trestammer under 15 cm i diameter
  • Kvister
  • Gress
  • Busker
  • Planterester
  • Nedfallsfrukt

Hvorfor kan ikke hageavfall kastes i naturen?

Dumping av hageavfall er forbudt etter forurensningsloven § 28:
«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.»  

Hva blir det til?

Hageavfallet som leveres på miljøstasjonene blir kvernet opp og lagt til kompostering. Når det har ligget i 1-2 år, brukes det til å lage ny Horisontjord .