Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av ordførerne i Horisonts eierkommuner, samt en representant for opposisjonen fra hver av eierkommunene.

Alle er valgt for en 4-årsperiode tilsvarende kommunevalgperioden og har personlige vararepresentanter.

Nåværende representantskap består av:
KommuneRepresentanter
GjøvikAnne Bjertnes
Even Solhaug
Østre TotenBror Helgestad
Guri Bråthen
Vestre TotenTonje Bergum Jahr
Helge Testad
Nordre LandOla Tore Dokken
Linn T. Sunne
Søndre LandAnne Hagenborg
Kenneth Skarås