Postjournal

Formålet med Offentlighetsloven er å legge til rette for at offentlige virksomheter skal være åpne og gjennomsiktige, og på den måten styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og allmenhetens kontroll av det offentlige. Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon.

Horisont legger ut elektronisk postjournal fra fra foregånde måned. Postlister fra de tre foregående månedene vil til enhver til ligge ute på vår hjemmeside.

Postlisten gir en oversikt over brev sendt til eller fra Horisont samt interne notater. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for innkommet post, U for utgående post og N for interne notater. Opplysningene på den offentlige postlisten er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet.

Dokumenter du ønsker innsyn i bestilles via post@hiks.no. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvares så raskt vi klarer og som hovedregel innen fem virkedager.

Kontaktperson

Gerd Kristoffersen 
E-post: gerd@hiks.no
Telefon: +47 61 14 55 80