PRIVAT NÆRING

 

På utkikk etter gjenvinningsstasjonene?

Postjournal

Formålet med Offentlighetsloven er å legge til rette for at offentlige virksomheter skal være åpne og gjennomsiktige, og på den måten styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og allmenhetens kontroll av det offentlige. Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon.

Horisont legger ut elektronisk postjournal fra fra foregånde måned. Postlister fra de tre foregående månedene vil til enhver til ligge ute på vår hjemmeside.

Postlisten gir en oversikt over brev sendt til eller fra Horisont samt interne notater. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for innkommet post, U for utgående post og N for interne notater. Opplysningene på den offentlige postlisten er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet.

Dokumenter du ønsker innsyn i bestilles via post@hiks.no. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvares så raskt vi klarer og som hovedregel innen fem virkedager.

>> Last ned postjournalen her

Kontaktperson
Gerd Kristoffersen 
E-post: gerd@hiks.no
Telefon: +47 61 14 55 80

Visste du at vi gjerne vil ha din søknad?

Vi vurderer til en hver tid dyktige sjåfører eller renovatører, maskinførere, driftsoperatører på våre miljøstasjoner eller folk i adminstrative stillinger.
Send oss gjerne en henvendelse på post@hiks.no. Skriv åpen søknad i emnefletet.

Les mer

Kontakt oss

Besøksadresse:
Horisont Miljøpark IKS
Dalborgmarka 100
2827 Hunndalen

Sentralbord:
61 14 55 80

Åpent fra: 08:30-10:30 og 11:30-15:00

Næring / Vekta:

61 14 55 80 tastevalg 1

Åpent fra: 07:00-15:30

Sentralbordet er ikke betjent på lørdager 

Epost:
post@hiks.no
renovasjon@hiks.no

Org.nr:
966 144 297

Administrasjon

Tove Flobergseter

Daglig leder

90 41 80 17
tove@hiks.no

Kai Løvstad

Økonomi- og HR-sjef

48 20 90 42
kai@hiks.no

Ingar Sønsteby

Renovasjonsjef

97 12 47 64
ingar@hiks.no

Bjørn E. Berg

Spesialrådgiver

90 69 22 63
beberg@hiks.no

Frode Berget

Driftssjef Horisont Miljøpark IKS

95 12 47 28
frode@hiks.no

Janne H. Jarstad

Driftsjef Miljøavdeling

95 94 97 36
jarstad@hiks.no

Birgitte Senstad

Miljøingeniør

97 75 86 18
birgitte@hiks.no

Stian Rønning

Driftsleder miljøavdeling

97 06 74 73
ronning@hiks.no

Sissel Lundeløkken Mohn

Avdelingsleder renovasjon

61 14 55 80
mohn@hiks.no

Gerd Kristoffersen

Lønnskonsulent

41 20 94 08
gerd@hiks.no

Ann-Chatrin Brendbakken

Regnskapsmedarbeider

91 83 46 05
ann-chatrin.brendbakken@hiks.no

Torunn Piro

Kunde- og informasjonsmedarbeider

61 14 55 80
piro@hiks.no

Tone Kaasa

Miljøkonsulent


tone@hiks.no

Ellen Myhre

Kundekonsulent


ellen@hiks.no

Drift

Malin E. Kirkeby Høst

Driftsoperatør miljøstasjoner


Oda Sunde

Driftsoperatør


Adil Jakupovic

Driftsoperatør miljøstasjon


Anton Åmot

Driftsoperatør miljøstasjon


Roy Holthe

Driftsoperatør miljøstasjon


Jan Bergum

Driftsoperatør miljøstasjon


Svein Hovdelien

Driftsoperatør miljøstasjon


Lars Engen

Driftsoperatør miljøstasjon


Vidar Samsonsen

Driftsoperatør miljøstasjon


Andreas Engen Giæver

Driftsoperatør miljøstasjon


Lasse Madsstuen Sveen

Driftsoperatør miljøstasjoner


Bård Gubberud

Driftsoperatør farlig avfall


Kristina Bergersen

Driftsoperatør miljøstasjon


Ola Kristoffersen

Driftsoperatør miljøstasjon


Jan Erik Sevaldholet

Driftsleder Horisont Miljøpark IKS


Jannike Nesheim

Driftsoperatør miljøpark


Trond Skaug

Driftsoperatør miljøpark


Kent Marius Brynstad Westvang

Driftsoperatør miljøpark


Einar Andreas Stenersrød

Driftsoperatør miljøpark


Lars Øyvind Solhaug

Driftsoperatør miljøpark


Kim Ronni Møller Alfstad

Driftsoperatør transport


Knut Johannessen

Driftsoperatør renovasjon


Thomas Bratsberg

Driftsoperatør miljøstasjon


Terje Taralrud

Driftsoperatør transport


Raymond Dybvik

Driftsoperatør miljøpark- vedlikehold