Bygging av avfallshus

Skal du bygge avfallshus? Ta kontakt med din kommune for å høre mer om hvilke regler som gjelder for oppsett, hensyn til naboer, frisiktsoner og høyde mm.

Når du bygger, må du også bygge slik at renovatøren får med seg avfallet uten å bli skadet eller heftet unødig. Husk på at renovatøren skal trille fram og tømme opp i 150 000 dunker i året. Han/hun skal ikke måtte løfte dunken. 

Generell utforming

  1. Avfallshuset må være uten terskel, og bør bygges uten porter eller innsnevringer som kan hindre renovatørens arbeid.
  2. Tenk på takhøyden slik at renovatøren slipper å bøye seg for å hente ut dunker og plastemballasjesekker.
  3. Det må være god klaring mellom dunkene, slik at de er lette å ta ut. Lurt også om du skulle få behov for større/flere dunker.

Et tips kan være å lage avfallshuset med en åpning bak slik at avfallet kan kastes inn fra baksiden. Da kan dunkene plasseres med håndtaket ut slik at det blir lettere for renovatøren å tømme dunkene samtidig som man får lokket rett vei når man skal kaste avfall.