Informasjon om avfallsdunkene

avfallsdunker utendørs

Nyinnflyttet og trenger avfallsdunker?

Nye abonnenter som trenger avfallsdunker, må kontakte Horisont Miljøpark IKS i god til i forveien, minimum en uke før.

Epost: renovasjon@hiks.no, Telefon: 611 45 580 

Deling av avfallsdunker

Flere husstander kan gå sammen om å dele avfallsdunker. Størrelsen på dunkene justeres da iht. antall husstander som deler. Man kan dele alle, eller noen av avfallsdunkene. Husstander som deler minimum restavfallsdunk får et fradrag på renovasjonsgebyret. Hvis du tenker dette kan bli en fin løsning for deg og naboene, ta kontakt med Horisont. Dette kan særlig være aktuelt hvor det fra før er felles oppsamlingspunkt med flere dunksett, eller hvor det er dårlig plass.