Hytterenovasjon

 

De fleste fritidseiendommer er tilknyttet felles containerløsning. Andre har egne avfallsdunker som tømmes i henhold til tømmeplan som gjelder for området. I Gjøvik kommune er det også noen få fritidsabonnenter som har en ordning med hytterenovasjonssekk.  

Ved felles containerløsning, skal container kun brukes til husholdningsavfall. Bygg- og rivingsavfall, el-avfall, farlig avfall og store gjenstander må leveres til miljøstasjonen.

Er du usikker på hvilken ordning som gjelder for din fritidseiendom, ta kontakt med Horisont på tlf. 611 45 580, eller epost: renovasjon@hiks.no.