PRIVAT NÆRING

Åpningstider i dag

Biri

STENGT

Dalborgmarka

07:00 - 18:00

Hov

STENGT

Kraby

13:00 - 19:00

Prøven

09:00 - 15:00

Snertingdal

STENGT

Vinjarmoen

STENGT

Åmot

13:00 - 19:00

KRABY MILJØSTASJON HAR FRA OG MED TIRSDAG 26.OKTOBER ÅPNET MOTTAKET FOR HAGEAVFALL IGJEN

Få tømmekalenderen gratis som APP på din mobil eller nettbrett!

I appen "Min Renovasjon" kan du se tømmedager for din adresse. Du får vite hvilken type avfall som hentes på hvilke dager, og du kan aktivere varsler på din mobilen for å få melding om tømming dagen før.

Les mer

Vi gratulerer ny returkartongvinner!

Dagny Ulsaker og Dag Edler er de heldige vinnerne av premien på kr 10.000 i Returkartonglotteriet.

Les mer

Er du en av våre nye renovatører?

Horisont Renovasjon AS jakter nå på kvinner og menn som skal betjene selskapets renovasjonsbiler.

Les mer

Torunn inviterer til miljøskole

Hvor blir det av restavfallet? Plastemballasjen? Treverket? Det farlige avfallet?

Les mer

Driftsmeldinger

RUTE 9: ØSTRE TOTEN- INNHENTING AV PLAST, GLASS- OG METALLEMBALLASJE ER UTSATT TIL LØRDAG 16. OKTOBER

Innsamling av plast, glass- og metallemballasje torsdag 14.oktober på rute 9 er utsatt. Ruten blir kjørt lørdag 16. oktober. Gjelder følgende veger: Bekkevegen, Bevervegen, Bjørkegutua, Elvevegen, Huusegutua, Kolbulinna, Midtvegen, Narumsgutua, Narumsvegen, Nyvegen, Presterudgutua, Røisdalen, Vestvegen, Vømmølsvika.


Rute 10: ØSTRE TOTEN - INNHENTING AV PLAST-, GLASS- OG METALLEMBALLASJE ER UTSATT TIL LØRDAG 16.OKTOBER

Innsamling av plast-, glass- og metallemballasje fredag 15.oktober på rute 10 er utsatt. Ruten vil bli kjørt lørdag 16.oktober. Gjelder følgende veger: Buskumlinna, Gransmarka, Holjevegen, Høgbakkgutua, Kolbulinna, Potterivegen, Presterudgutua, Ruengutua, Smebyvegen, Åsvegen, Aurenlinna, Boksrudvegen, Brennerilinna, Evjuvegen, Fjellhaugvegen, Hammerstadgutua, Hellsvegen, Oppegardslinna, Rudsvegen, Taraldrudlinna, Totenvegen, Vestengvegen, Vestgardslinna og Vignesjordet


Aktuelt

Horisont Miljøpark IKS tildeler (forlenger) enerett til Mjøsanlegget AS for behandling av våtorganisk avfall som Mjøsanlegget AS til enhver tid har tillatelse til å behandle.

Les mer

Horisont Miljøpark på Dalborgmarka, Snertingdal miljøstasjon, Hov miljøstasjon, Kraby miljøstasjon og Prøven miljøstasjon har nå Horisontjord for salg.

Les mer

Den kommunale henteordningen med «den rød boksen» som folk kunne samle det farlig avfallet i hjemme ble vurdert som svært risikabel.

Les mer

Befolkningen i Gjøvikregionen er blant de flinkeste i landet på plastsortering. Tallene fra Grønt Punkt viser at Horisonts abonnenter er på tredjeplass.

Les mer

Horisont utvider åpningstidene på miljøstasjonen Prøven på Raufoss med en dag i uka fra og med 1. juli. I tillegg til de vanlige dagene, vil torsdager fra 09.00-15.00 være et nytt og foreløpig sesongbasert tilbud.

Les mer

Etter at moren døde av brystkreft fant Kristina Bergersen (27) trøst i stallen sammen med hestene. Det hjalp henne også videre i arbeidslivet.

Les mer

Visste du at åpen brenning av avfall kan føre til at giftig gass og aske spres i naturen? Dette kan påvirke både miljø, dyreliv og mennesker.

Les mer

Vår virksomhet og funksjoner er viktige å opprettholde. Med bakgrunn i dette planlegger vi å opprettholde god og fornuftig drift. Dette gjelder både for innhenting av husholdningsavfall og drift av våre miljøstasjoner. Men da trenger vi din hjelp!

Les mer

Mesteparten av dagen til Plamen Peev i Horisont Renovasjon AS går med til å planlegge transport, ruter og folk. Men titt og ofte hender det at han kaster seg i bilen og kjører renovasjonsruter sjøl.

Les mer

I løpet av kort tid vinteren og våren 2020/21 har Horisont Miljøpark forsterket bilparken med fem nye store renovasjonsbiler, en kranbil, tre mindre renovasjonsbiler og en trailer.

Les mer

 

Utdeling av matavfallsposer og plastemballasje- sekker i Gjøvik

  • Utdeling av matavfallsposer og plastemballasjesekker i Gjøvik kommune, vil foregå i november. 
  • Går du tom, kan du hente flere på miljøstasjonen som er i nærheten av deg.

Visste du at...

Vi kan lage 300 000 sykler av metallemballasjen som blir gjenvunnet i Norge hvert år!

Druebeger og smoothieflasker kan bli til sykkelskjerm!

Glasset i gamle PC-skjermer kan bli til sykkellykter!