Gips

Merkeordning - gips

Gipsplater med tapet, strie, maling, skruer, beslag og fliser.

Avfallet må ikke inneholde: 

  • Isolasjon, treverk, stålskinner, eller plast
  • Asbestholdige materialer
  • Materialer som inneholder farlig avfall 
  • Gipsplater med klinkerfliser
  • Gipsavfall fra støperiformer til f.eks. metaller

Hva blir det til?

Den blir kjørt til Norsk Gjenvinning Downstream AS, og gjenvunnet gips blir til ny gips.