Papp

Merkeordning papp

JA TAKK

  • Pappesker
  • Gråpapir
  • Papphylser
  • Handleposer i papir
  • Flytteesker

NEI TAKK

  • Tilgriset bølgepapp, som pizza esker med matrester
  • Våtpapp
  • Plastemaballasje 

Bølgepapp er emballasje som brukes til innpakning av alt fra møbler, hvitevarer og matvarer, til flytteesker. To lag papir er limt til et bølget papir, derav navnet bølgepapp.


Hva blir det til?

Returpappen som havner hos Horisont blir presset og buntet før den kjøres videre til Peterson Packaging AS på Ranheim.
I gjenvinningsprosessen blir bølgepappfibrene løst opp og brukt som råstoff i papirproduksjonen. De gamle pappfibrene blandes med nytt cellulosefiber og blir til nytt brunt papir, som igjen blir til ny emballasje.

Den pappen som har så dårlig kvalitet at den ikke kan materialgjenvinnes, benyttes til energigjenvinning, men dette utgjør en veldig liten andel av returpappen.

Gjenvunnet papp blir til:

  • Ny emballasjekartong