Trevirke

Merkeordning- Trevirke

 • Rent og malt trevirke, med skruer og spiker
 • Finérplater, ubehandlet
 • Sponplater med og uten tapet/strie/folie
 • Parkett
 • Tak-ess
 • OSB-plater 
 • Sagflis
 • Mjøspanel
 • Huntonitt (ikke asfaltplater)
 • Dører uten vinduer
 • Foliebelagt trevirke
 • Su-Tak - grønn
 • Trestammer OVER 15 cm i diameter

 Trevirke deles ofte opp i tre kategorier:

 • Rent trevirke: inkluderer alt treverk som er fritt for maling og metall, samt treverk som ikke er impregnert. Hvis trevirket er i god stand, kan det benyttes til mindre reparasjoner og vedlikehold. Det kan også sages opp og benyttes som ved.
 • Overflatebehandlet trevirke: trevirke som er behandlet, men ikke regnes som farlig avfall. Dette gjelder eksempelvis trevirke med maling, lim eller lakk. Må ikke brennes.
 • Impregnert trevirke: trevirke impregnert med kreosot, salter av tungmetaller, kobber eller lignende. Dette leveres inn som farlig avfall.

Hva blir det til?

Trevirket blir kvernet til flis på våre miljøstasjoner. Deretter sendes det til forbrenning på ulike anlegg, blant annet Gjøvik Energisentral. På disse anleggene energiutnyttes flisen i form av fjernvarme, damp og elektrisitet.