Impregnert trevirke

Merkeordning impregnert trevirke

  • Impregnerte gjerdestolper
  • Impregnerte hagemøbler
  • Impregnerte terrassebord
  • Vannfaste sponplater (1969 - 1972)
  • Jernbanesviller
  • Telefonstolper

Trykkimpregnert trevirke må ikke brukes som ved. Det avgir miljøfarlige gasser, og asken er svært giftig.


Hva blir det til?

På grunn av innholdet av farlige stoffer, blir impregnert trevirke sortert ut for seg og transportert til godkjente forbrenningsanlegg. Horisont sender impregnert trevirke til godkjente anlegg i Sverige og Norge.