Landbruksplast

Plastemballasje merkeordningPP-sekker merkeordningPlastfolie merkeordning

 

Du kan levere følgende typer landbruksplast:

PP-sekk: Storsekker, gjødselsekker og såkornsekker. PP-sekker skal sorteres etter farge ved levering. 

Andre fraksjoner av landbruksplast må leveres på Horisont Miljøpark Dalborgmarka.

Kanner, dryppvanningsrør og rundballenett

  • Oljekanner og kanner som har faremerking og ikke er vasket leveres som farligavfall. Dette gjelder også andre typer plastkanner som ikke er vasket. Disse  må deklareres før man kommer med dette og vil bli fakturert i etterkant.
  • Plastkanner som er vasket og tørre uten faremerking, leveres som restavfall og skal betales restavfallspris for i henhold til avtale med Grønt Punkt.
  • Dryppvanningsrør, rundballenett og stropper leveres også som restavfall, derfor må dette sorteres ut av landbruksplasten.  

Med tanke på gjenvinningen ønsker vi at all levering er så ren og fri for forurensninger som mulig. Plasten må leveres sortert.